Sal. May 17th, 2022

KAYMAKAMLIK’TA ÇİFTÇİLERE DUYURU

3 min read

Bilindiği üzere ülkemizde arıcılık milli ekonomiye önemli katkı sağlayan tarımsal üretim dallarından olup, bal arıları, bal üretimi yanında bitkisel üretimde tozlaşmada da büyük rol oynamaktadır. Zirai mücadele uygulamalarında sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması, insan ve çevre sağlığına duyarlı entegre mücadele prensipleri çerçevesinde en son çare olarak kimyasal mücadele yapılması önerilmektedir. Bu doğrultuda ilçemiz arıcılığının bitkisel üretimde kullanılan zirai mücadele ilaçları nedeniyle zarar görmemesi amacıyla, arılar için zehirli olmayan zirai mücadele ilaçların seçimi önem arz etmektedir.Tarım ve Orman Bakanlığımızın Arıcılık Yönetmeliğinin, Zirai Mücadele Tedbirleri başlığının 12. maddesine atfen; (1) İlaçlama uygulamalarında aşağıdaki hususlara uyulur:a) Mevcut imkânlar ölçüsünde arılıkların ilaçlama yapılan alanlardan uzak yerlerde bulunmasına özen gösterilir.b) Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından , ilaçlama programına alınan bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın yedi gün önceden cinsi, atılma zamanı, etki süresi ile bal arılarına olan etkisi duyurulur.c) Arıcılar, il/ilçe Müdürlüklerinden, bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgi alır.ç) Bitki koruma ürünleri, kullanıma arz edilen hâliyle ve etiketinde belirtilen tavsiyelere göre uygulanır. Buna aykırı uygulamalarda sorumluluk uygulayana ve uygulanmasına izin verene aittir.e) Zirai mücadelede bal arılarını korumak için öncelikle sıvı ilaç kullanılır.f) İlaçlamalar sırasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaz.g) İlaçlamalar akşam üzeri veya sabah erken saatlerde, arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda uygulanır.(2) Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun şekilde kullanmayanlar ve bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajlarını Bakanlıkça belirlenen esaslara göre imha etmeyenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesine göre işlem yapılır.” hükümleri yer almaktadır.Ayrıca, arıların kimyevi ilaçlardan etkilenmelerini azaltmak için alınacak önlemler şu şekilde olacaktır:İlaç kullanımı zorunlu ise arılara toksi sitesi düsük, çabuk parçalanabilen ve uygun formülasyondaki ilaçlar tercih edilmelidir. İlaçlama yapılmadan önce mutlaka çevredeki arıcılar, haberdar edilmeli ve gerekli önlemleri almalarına imkan yedi gün önceden tanınmalıdır.Kaplama ilaçlamadan kaçınmalı ve havadan ilaçlama yerine yer aletleri tercih edilmelidir.Aletlerin bakım ve onarımına, memelerin ayarına özen gösterilmelidir.İlaçlama, gündüz saatlerinde arı ve diğer faydalıların aktif oldukları saatlerde değil, yerine göre akşam, gerekirse gece veya sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır.Arılık yerinin seçimine özen gösterilmeli ve imkânlar ölçüsünde yoğun ilaçlamaların yapıldığı alanlardan uzak olması sağlanmalıdır.Arıcılar ve bitki yetiştiricileri çok iyi ilişkiler içerisinde olmalı ve tarımda gelişmiş bölegelerde olduğu gibi, ilçemizde iki tarafın da kazançlı çıkacağı şekilde iş ve işlemler devam ettirilmelidir.Yukarıda belirtilen kuralların uygulanması ve yürütülmesinde muhtarlarımız birinci derece sorumludur. Köylerimiz de İlçe Jandarma Komutanlığı, mahallelerimizde İlçe Emniyet Amirliği ile Muhtarlarımız iletişim halinde olacak ve alınan önlemlerin kontrolünde görev alacaklardır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri de bu dönemde sahada olacak, muhtarlarımız ve çiftçilerimizi bilgilendirecek ayrıca kontrollerde bulunacaktır. Yukarıda belirtilen hususlar ve önlemlere uymayanlar hakkında hukuki işlem yolu açıktır.Arıcılara ve bitki yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.Bilgi için:Ekin ŞENOL İlçe Tarım ve Orman MüdürüTelefon No:(370) 766 26 12T.C. Eflani Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman MüdürlüğüCandaroğulları Mahallesi Lise Caddesi Numara 53 /Eflani Tel: (0370) 461 21 64 (0370) 461 20 10 Faks:(0370) 461 20 31E-Posta: eflani@tarimorman.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eflani Haber Sosyal